Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Vijftig jaar Familiekunde in Brugge

Café Craenenburg Markt Brugge foto: beeldbank Brugge Collectie: Stadsarchief Brugge Inventarisnummer: BRU001024437

De beginjaren

Eddie Van Haverbeke

De bestuursleden

Bestuur regio Brugge april 2016

In het begin werden de documenten, bidprentjes en rouwberichten, kiezerslijsten bewaard bij een van de bestuursleden thuis.

VVF- Brugge kreeg in november 1971 van de stad de tussenzaal in “’t Keerske” ter beschikking. In dat gebouw vergaderden ook de Koninklijke Gidsenbond en de Zeevaartkring. Het weinige dat we toen hadden konden we in één kast bewaren.

Tien jaar later, in oktober 1981, kregen we bericht dat we tijdelijk ons lokaal moesten verlaten omdat er herstellingswerken uitgevoerd moesten worden die minstens een jaar zouden duren. Daarna zouden we mogen terugkeren. Samen met de Koninklijke Gidsenbond verhuisden we naar het voormalige vrouwenvluchthuis in de Kleine Hertsbergestraat nr. 5. Daar kregen we de beschikking over drie kleine kamertjes op de tweede verdieping. Die voorlopige regeling heeft 10 jaar geduurd. Op 11 januari 1991 werd dit pand verkocht en wij (samen met de Koninklijke Gidsenbond) kregen de belofte dat we naar het ernaast gelegen pand Kleine Hertsbergestraat nr 3 mochten verhuizen. Dit pand was helemaal opgeknapt, de zaaltjes op de tweede verdieping waren iets groter en we hadden ook de grote zolder. Verhuizen naar een pand naast datgene waar je huist is niet zo erg, maar er waren veel boeken, kasten en documentatie te verhuizen. Alles moest eerst naar beneden en dan weer naar boven in het nieuwe pand. Het heeft de vereniging toen redelijk veel geld gekost. De moeite was niet voor niets want we zaten er goed tot eind 2012.

De brandweer vond dat het gebouw niet meer voldeed aan de veiligheidsnormen en er moest verbouwd worden. We werden een voorlopig ander lokaal toegewezen en alles moest buiten voor enkele maanden. Daar een lift installeren technisch en financieel niet haalbaar was werd het huis nr. 1 en nr. 3.samen gevoegd zodat steeds minstens één trap ter beschikking zou zijn om te evacueren in geval van nood. Het gebouw werd om het zware gewicht van alle boeken te kunnen torsen versterkt. De electrische leidingen en de verwarming werden vernieuwd en alles kreeg een laagje verf zodat we in juni 2013 terug de 48 treden op, over een totaal vernieuwd lokaal konden beschikken.. Onze leden zijn over het algemeen wat ouder en die 48 treden tot boven blijven toch een handicap voor hen.

 

 

Onze vergaderlokalen en huidige documentatiecentrum

Van september 1974 t.e.m.december 1974 werden de ledenbijeenkomsten gehouden in “De Goezeput” in de Goezeputstraat.
Zaal Den Hoye Predikherenrei 15A Brugge
Ons huidig documentatielokaal Kleine Hertsbergestraat 3 Brugge

De eerste ledenvergaderingen vonden plaats in een zaal van de VTB op de hoek van de Wollestraat en de Kartuizerinnenstraat. Eén keer had de vergadering plaats in de foyer van het Concertgebouw in de Sint-Jakobsstraat ( nu ciné Lumière).

Vanaf september 1970 mochten we gebruikmaken van de prachtige zolder van het Gemeentekrediet op het Sint-Jansplein (nu chocolademuseum). Er was ook een bar bij waar tijdens de pauze en na de vergadering kon verder gepraat worden bij een drankje. Daar kwam een einde aan in september 1974.

Van september 1974 t.e.m.december 1974 werden de
ledenbijeenkomsten gehouden in “De Goezeput” in de Goezeputstraat. Ideaal was het er niet want we moesten er vergaderen in de gelagzaal waar ook andere verbruikers konden komen. Daarom werd naar een ander lokaal uitgekeken.

Vanaf januari 1975 hielden we de ledenbijeenkomsten of voordrachten in de zaal “Den Hoye” langs de Predikherenrei waar we meer dan 31 jaar vergaderden. Vanaf 2011 zijn we voor de voordrachten gaan samenwerken met het Brugs Ommeland vzw. - Koninklijke Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle en gingen de voordrachten door in hun lokaal “De Zorge” in de Moerkersesteenweg nr.: 194 te Sint-Kruis. Ondertussen is dit lokaal te klein geworden voor de voordrachten en moeten we beroep doen op de zaal van de CM in Sint-Kruis.

Tien jaar later, in oktober 1981, kregen we bericht dat we tijdelijk ons lokaal moesten verlaten omdat er herstellingswerken uitgevoerd moesten worden die minstens een jaar zouden duren. Daarna zouden we mogen terugkeren. Samen met de Koninklijke Gidsenbond verhuisden we naar het voormalige vrouwenvluchthuis in de Kleine Hertsbergestraat nr. 5. Daar kregen we de beschikking over drie kleine kamertjes op de tweede verdieping. Die voorlopige regeling heeft 10 jaar geduurd. Op 11 januari 1991 werd dit pand verkocht en wij (samen met de Koninklijke Gidsenbond) kregen de belofte dat we naar het ernaast gelegen pand Kleine Hertsbergestraat nr 3 mochten verhuizen.